Home Privacyprotocol
Privacyprotocol

Privacyprotocol

In dit document geven we aan hoe ‘Kijk Mij’ Zorgboerderij omgaat met uw persoonsgegevens.

Wat er genoteerd wordt en waarom (verwerkingsregister):

Vanwege wetgeving, declaratie-eisen en omdat het soms ook handig is in onze samenwerking met u, noteren we van elke cliënt gegevens in ons dossier.

Dat betreft de voorletters, achternaam, volledige adres, geboortedatum, BurgerServiceNummer (BSN), contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres, evt. de zorgverzekeraar en polisnummer, alleen wanneer de wet dat vereist, medicatiegebruik en gegevens over de zorgsituatie zoals voorgeschiedenis, verwijzing of onderzoeksgegevens. Dit alles van de cliënt. Ook noteren we gegevens van de contactpersoon die de contracten beheert. 

Wij hebben een contactformulier op onze website, en slaan dus ook enkele persoonsgegevens op op onze server om contact met u op te kunnen nemen. Hier bent u bij gebruik van de website van op de hoogte. Deze gegevens worden nooit gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt.

We hebben een apart verwerkingsregister waarin we bijhouden wat voor gegevens we noteren van wie, waarom, en wie er bij mag. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt.

Waar we de gegevens opslaan en wie ze mag bekijken:

Alle persoonlijke gegevens slaan wij op, op ons afgeschermde digitale elektronisch cliëntendossier ZilliZ. ZilliZ voldoet aan de huidige privacywetgeving. Er worden geen aparte opslagmedia gebruikt zoals usb-sticks.

Kijk Mij deelt uw gegevens enkel via papier en ZilliZ. Daarin wordt alleen gewerkt vanaf zakelijke computers die geen privézaken bevatten en waartoe alleen medewerkers toegang hebben. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld via WhatsApp of reguliere e-mail. Er wordt alleen gebruik gemaakt van deze systemen via een beveiligde verbinding en niet via openbare Wifi-netwerken. Wanneer toch via reguliere e-mail een zorgplan of evaluatie wordt gedeeld, gebeurt dat volledig anoniem, zowel in de bijlage als in de mail.

Wij communiceren geen persoonsgegevens met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van u of uw vertegenwoordiger. Uitzondering is wanneer er een wettelijke grondslag ligt, zoals informatiedeling met de verwijzers, een hoofdaannemer of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) of bij vermoedens dat het niet delen van de informatie uw zorg zou kunnen schaden.

Kijk Mij maakt gebruik van beeldmateriaal. In de zorgovereenkomst hebben we hiervoor uw eventuele toestemming gevraagd. 

Hoe we omgaan met het aanpassen of verwijderen van een dossier:

U heeft te allen tijde het recht de gegevens in te zien of te laten bijwerken of verwijderen. U kunt dit aangeven bij Robert Jelsma eigenaar Kijk Mij die daarop binnen 7 dagen actie met u zal ondernemen.

Waar bijwerken of verwijderen het aanbod van zorg onmogelijk maken, zal dat gevolg met u worden besproken.

Kijk Mij is wettelijk verplicht uw zorggegevens 20 jaar te bewaren.