Home Over (kijk) Mij
Over (kijk) Mij

Over (Kijk) Mij

Ik ben Robert Jelsma en woon op mijn zorgboerderij in Nijland samen met mijn gezin. Ik ben graag in de buitenlucht actief bezig. Ik sport graag, waaronder ijshockey, golfen en voetballen. Als mensen mij moeten omschrijven zeggen ze vaak dat ik energiek, sportief, vindingrijk, creatief, enthousiast, ondernemend, positief ben en vooral denk in mogelijkheden. Dat laatste is erg belangrijk als het gaat om het bieden van hulp op maat!

Als sportliefhebber ben ik graag in beweging en ga ik nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ik beweeg mee, maar wel met een duidelijke missie, visie en doel voor ogen. Bewegen en bewogen worden staan centraal, zodat elk kind of jongvolwassene zich op eigen niveau kan ontwikkelen en met recht kan zeggen:  “Kijk Mij! Ik kan het!”. Want met vertrouwen iets kunnen is de sleutel tot zelfvertrouwen en daarmee verdere ontwikkeling.

Robert zijn achtergrond

Na mijn Mbo-opleiding Sport en bewegingscoördinator/Agoog in 2011 ben ik in 2016 afgestudeerd als Hbo Psychomotorisch therapeut en Bewegingsagoog aan het Windesheim. Daarnaast heb ik mij ontwikkeld op het gebied van weerbaarheidstraining door middel van de Rots en Water training. (2017). Ik ben sinds 2018 geregistreerd als HBO Jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder nummer 100017878.

Bovendien ben ik gespecialiseerd in kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ik heb daarvoor de cursus ‘Geef me de 5’ gevolgd. Dit is een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme. (2020)

In de nabije toekomst ga ik nog cursussen volgens die aansluiten bij de hulpvraag van de kinderen en jongvolwassen. Want mijn kennis en kunde kan de sleutel zijn tot het welzijn van uw kind of van jou als jongvolwassene!

Isabel haar achtergrond

Tekst Isabel…

Mijn visie

Kijk Mij zorgboerderij richt zich op de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen, waarbij ik streef naar zorg op maat. Centraal staat dat kinderen en jongvolwassen positief worden benaderd om zijn/haar kwaliteiten te ontwikkelen en te kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Bewegen en buiten zijn staan centraal in mijn aanbod, letterlijk in actie komen.

Mijn werkwijze

De zorg die ik aanbied zie ik als een proces waarbij zoveel mogelijk continuïteit geboden moet worden. Ik vind dat behandelings of begeleidingstrajecten op maat moeten zijn, waarbij tijd niet de belangrijkste factor is. Elk kind is uniek en is niet te vangen in ‘afvinklijstjes’ of papieren plannen. Toch is er ook structuur nodig, daarom stellen we altijd de doelen af op het kind of jongvolwassene.
Ik vind dat ouders ook een rol in het behandel / ontwikkelingsproces van hun kind hebben. Door goed samen te werken zal het kind inzien waar zijn kwaliteiten liggen en zodoende vertrouwen krijgen in zichzelf, deels door mij, maar ook door de ouders! Dat is de sleutel tot positieve gedragsveranderingen op de korte termijn, maar zeker ook voor de toekomst. Als ik kijk naar de hulp die ik inmiddels heb kunnen bieden en welke resultaten dit opgeleverd heeft word ik daar enorm blij van!