Home Klachtenprocedure
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Kijk Mij Zorgboerderij

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht over Kijk Mij zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Robert of medewerkers van Kijk Mij zorgboerderij. Er zijn meerder mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken.

Bespreek de klacht met Robert Jelsma, rechtstreeks of met behulp van een vertrouwenspersoon.
Kijk Mij zorgboerderij heeft een klachten regelement cliënten. U hebt deze ontvangen toen u bij Kijk Mij bent begonnen. 

  • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip met Robert 
  • Maak met de Robert een afspraak om over de klacht te praten (neem ouders of vertegenwoordigers mee).
  • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Kijk Mij zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is voor u en uw belang.

  • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van Kijk Mij zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

  • Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geld dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je verder.

Als je er met Robert, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan je het volgende ondernemen.

Dien een klacht in bij Klachtenportaal Zorg(KPZ). Dit kan via op: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/ 

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. KPZ vindt persoonlijk contact vanzelfsprekend, daarom komen wij naar u, als u dat wenst. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

Wil je meer informatie kijk dan op www.klachtenportaalzorg.nl