Home Financiering
Financiering

Financiering

De zorg die Kijk Mij zorgboerderij biedt betaal je via Zorg in Natura (ZIN), een Persoongebonden Budget (PGB). Kijk Mij zorgboerderij is aangesloten als zorgaanbieder voor ZIN bij de gemeente voor de jeugdwet.

De administratieve kant van de jeugdzorg kan voor ouders die hulp zoeken een lastig traject blijken. Door mijn kennis en ervaring  kan ik ouders daarbij ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat de drempel voor hulp en behandeltrajecten lager wordt en er meer ruimte om aan de slag te gaan met elkaar.

Zorg in natura

Bij ZIN bepaalt de gemeente, welke zorgaanbieder de behandeling of begeleiding gaat uitvoeren. De gemeente regelt de administratie en dat de vergoeding bij Kijk Mij zorgboederij terecht komt.

Voor een verwijzing kunt u zich melden bij t het gebeidsteam van u gemeente.

Dit is een link naar het verschillen tussen ZIN en PGB.

Persoongebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld voor mensen die blijvende zorg nodig hebben door ziekte, een beperking of een handicap. Het is een bedrag waar je zorg mee kunt ‘kopen’ bij een zorgverlener ‘Kijk Mij zorgboerderij’. Je ontvangt een rekening van Kijk Mij voor de verleende zorg die je met jouw PGB kunt betalen. Uiteindelijk betaalt het zorgkantoor voor jou.

Bij Kijk Mij zorgboerderij kunt u via het het PGB, dagbesteding, PMT en logeeropvang financieren.

Hoe vraag ik pgb aan?

https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/